Přeskočit na navigaci

KALKULAČKA SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ

VÝPOČET PLATÍ POUZE PRO PŘÍZEMNÍ DOMY
Vyplňuje
poptávající:
POŽADOVANÁ UŽITNÁ PLOCHA DOMU  m2
VÝŠE FINANCOVÁNÍ HYPOTÉKOU  (0-100%)
Vypočítat > >
DŘEVOSTAVBA OD PANORAMA PROJEKT BROUŠENÁ CIHLA VYPLNĚNÁ IZOLACÍ TL. 500 mm BĚŽNÉ CIHLY TL. 400-440 mm nezateplené
Součinitel prostupu tepla stěnou [W/m2K]
Pořizovací cena domu ve variantě KOMFORT včetně základové desky a DPH
Náklady na pořízení otopné soustavy včetně DPH [Kč]
Roční náklady na vytápění [Kč]
Vícenáklady v pořizovací ceně domu
Vícenáklady na pořízení klasické teplovodní otopné soustavy
Vícenáklady na vytápění domu za 20 let
Vícenáklady na hypotéce po dobu splácení 20 let
CELKOVÉ VÍCENÁKLADY VZNIKLÉ ZA 20 LET UŽÍVÁNÍ DOMU

Doplňující informace se zobrazí po najetí myší na položky tabulky.



Cena za m2 užitné plochy vč. základové desky a DPH ve var. KOMFORT 23 270 Kč 27 600 Kč 24 770 Kč
Cena otopné soustavy za m2 vč. DPH 500 Kč 500 Kč 2 400 Kč
Roční náklady na vytápění za m2 120 Kč 120 Kč 240 Kč