Přeskočit na navigaci

OVČÍ VLNA

Ovčí vlna

Ovčí vlna - izolace vynalezená přírodou

Ovčí vlna je ekologicky a biologicky obzvlášť cenná surovina, která je poměrně rychle obnovitelná. Nedráždí oči ani pokožku, takže zdraví neškodí ani její montáž. Ovčí vlna obsahuje bílkovinou sloučeninu Protektin, s reaktivními řetězy aminokyselin, které jsou schopné trvale na sebe vázat molekuly škodlivých látek např. formaldehydy, aldehydy (např. cigaretový dým) a jiné nepříjemné zápachy.

Ovčí vlna je přírodní vlákno, které samovolně reaguje na změnu podmínek. Po ostřihání ovce se surová vlna nejdřív vypere, přičemž se zbaví tuků a nečistot. Původní hmotnost vlny se tak sníží téměř na polovinu. Potom se vlna ošetřuje látkami, které zabezpečí její trvalou odolnost proti biologickým škůdcům, zejména hmyzu. Až po této úpravě se stává východiskovou surovinou na výrobu tepelné izolace.

V létě chladná, v zimě teplá

Když se venku otepluje, vlna se začíná ohřívat a následně se z ní uvolňuje vlhkost. V důsledku toho se teplo spotřebuje na výpary (výparní teplo), a stěna se ochlazuje, čímž se zmenšují tepelné toky dovnitř budovy. V porovnání s budovami, které jsou izolované vrstvou tepelné izolace z alternativních materiálů se stejnou tloušťkou, se v letním období může snížit teplota v interiéru až o několik stupňů.

Naopak když v zimním období teplota klesne, vlna se výrazně ochladí a zvýší absorbci vlhkosti. Uplatní se přitom specifická schopnost ovčí vlny ve velké míře pohlcovat vlhkost. Při absorbci vlhkosti (opačný proces jako vypařování) se uvolňuje teplo (absorpční teplo).

Tento jev může v exponovaných klimatických podmínkách zlepšit teplotní poměry v interiéru až o několik °C. Absorbční schopnost vlny může do velké míry omezit riziko případného stékání zkondenzované vody po izolaci.

Schopnost trvale na sebe vázat některé škodlivé látky

Nejnovější podrobné výzkumy vlastností prokazují schopnost ovčí vlny trvale na sebe vázat některé škodlivé látky, které se často vyskytují v interiéru staveb.

Jde zejména o látky, které dráždí horní dýchací cesty – jsou to například formaldehydy, které se dlouhodobě uvolňují z některých dřevotřískových materiálů, koberců apod.
Kromě toho vlákna vlny účinně pohlcují aldehydy (jsou složkou rozličných lepidel, ale i cigaretového dýmu) nebo ozón (vzniká např. v kancelářích při činnosti laserových tiskáren a kopírek).

Také jsou schopné pohlcovat rozličné nepříjemné pachy a výpary z prostoru, což může mít význam pro určité skupiny lidí, např. pro alergiky.

Výsledky měření prokázali, že všude, kde se na asanaci vnitřního prostředí znečištěného formaldehydem použila ovčí vlna, hodnoty znečištění ovzduší vždy klesly. Vhodné umístění ovčí vlny tak může mít funkci automatické čističky vzduchu v interiéru stavby (environmentálně aktivní materiál).

Stabilizace vlhkosti interiéru

Pro uvedené aktivní vlhkostní vlastnosti může vlna fungovat jako významný stabilizátor úrovně vlhkosti v interiéru objektu, přičemž tento stabilizátor je schopný automaticky udržovat relativní vlhkost vzduchu na úrovni 45 až 50%.

Pokud je v interiéru příliš suchý vzduch, vlhkost z vlny se uvolňuje a vzduch se nasytí párou.

Naopak pokud je vzduch v interiéru velmi nasycený vodní párou, vlna ji pohlcuje. Tuto auto regulační funkci, která je důležitá zejména pro alergiky však podmiňuje vhodná konstrukce stěnových, resp. stropních sestav.

V porovnání se zpracováním tepelných izolací na bázi skleněných vláken si zpracování ovčí vlny na izolační materiál vyžaduje asi 15% energetických nákladů.
Ovčí vlna není zdraví škodlivá a do konstrukce se může ukládat bez použití rukavic a ochranného oblečení.

Pokud se vlákna izolace dostanou do interiéru budovy neznamenají žádné zdravotní riziko. Potřebnou ochranu proti biologickým vlivům (hmyz apod.) a nezbytnou odolnost proti požáru zabezpečují přírodní, ekologicky neškodné přídavné látky na anorganické bázi, na které jsou vydané hygienické atesty.

Tvarová stálost

Vlákna ovčí vlny se spojují pomocí PES vláken. Jsou mechanicky pružné a tvarově stálé, to znamená, že se přizpůsobují tvaru krokví, trámů, rozličných dutin a prostoru v konstrukcích. K jejich postupnému stlačování nebo ulehnutí tak nedochází. Testy (které se dělali v Austrálii) prokázali, že vlněné vlákno se zlomí tehdy, pokud se ohne a zase narovná asi 30tisíckrát.

OVČÍ VLNA – TECHNICKÉ ÚDAJE

Měrná tepelná vodivost W / m x K 0,034 – 0,037
Difúze vodní páry µ=1
Objemová hmotnost z DWS 16 kg / m3
Měrná tepelná vodivost z DWS 0,041 W / mK
Hořlavost - třída B2
Teplota samozápalu 560 °C
Specifická tepelná kapacita 1,720 J / kg K
Příjem vody max. 12 kg / m2
Odpor při proudění při 13,8 kg 0,29 kPa s / m2
Odolnost proti biologickým škůdcům třída 1
Absorbce hluku (s = 120 mm)
Kmitočet v Hertz
125 250 500 4000
0,56 0,81 0,95 1,31